FreshPeople

FreshPeople

Als ondernemer bent u bezig met de zaken die er toe doen, uw klanten, uw producten en/of uw dienstverlening. Uw personeel vormt een belangrijk onderdeel van uw bedrijf u investeert dan ook graag in uw personeel. Het correct voeren van een persoonsadministratie is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die de Belastingdienst hier aan stelt. En een volledig personeelsdossier komt van pas bij de leuke en minder leuke momenten die inherent verbonden zijn aan het ondernemen. FreshPeople biedt de functionaliteit die u als ondernemer nodig heeft om de administratieve processen rondom uw personeel te ondersteunen van urenregistratie tot personeelsdossier en van ziekteregistratie tot verlofadministratie.

Medewerkers

Uw medewerkersbestand, van stagiair tot vaste krachten kunnen eenvoudig worden vastgelegd in FreshPeople. Van NAW tot noodnummer, de gegevens die u wenst en in sommige gevallen moet vastleggen zijn beschikbaar. Per medewerker kunt u een dossier vastleggen waarin algemene correspondentie, contracten en beoordelingsformulieren kunnen worden vastgelegd.

Project- en urenregistratie

Werkt u met projecten of dienen uw medewerkers hun uren te verantwoorden, dan biedt FreshPeople de mogelijkheid om een urenadminstratie bij te houden. De urenregistratie kan naast de verlof-, opleiding- en overurenregistratie ook gebruikt worden voor de facturatie richting uw klanten. Op projectniveau kunt u projecten en uursoorten definiëren die aansluiten bij de wijze waarop u uw administratie wilt vastleggen.

Signaleringen

Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter, contractdata, geboortedata en of andere relevante momenten kan FreshPeople signalen afgeven om tijdig in te kunnen spelen op acties die dienen te worden ondernomen.