Planningstool

Planningstool

Plannen is weten

Voor een middelgroot accountantskantoor in Nederland heeft FreshTag een planningstool ontwikkeld waarmee de medewerkers en planningsverantwoordelijken een instrument voorhanden kregen dat het volledige planningsproces ondersteund. De planningstool verzameld alle relevante klant-, opdracht- en medewerkergegevens uit de daartoe gebruikte applicaties. Voor dit kantoor is een koppeling met AccountView gerealiseerd.


Op basis van deze stamgegegevens en de historisch beschikbare gegevens qua urenbestedingen per opdracht, uitgesplitst naar benodigde functies, biedt de planningstool de mogelijkheid om een voor ingevulde capaciteitsplanning voor het nieuwe jaar te creëren. De capaciteitsplanning afgezet tegen het vigerende personeelsbestand biedt de mogelijkheid om onder- en overbezetting op bedrijfs-, vestigings- en afdelingsniveau inzichtelijk te maken. De operationele planning kan worden gevoed door in de planningstool zelf werkzaamheden te koppelen aan medewerkers of door gebruik te maken van een Excel-import waarmee de planningsverantwoordelijken op een efficiënte wijze invulling kunnen geven aan de planning.
De hiermee gerealiseerde planning geeft inzake in de weekplanning voor de medewerkers en de mogelijkheid om met werkzaamheden te schuiven.

Met behulp van notificaties op het dashboard en/of via e-mail blijven de medewerkers op de hoogte van wijzigingen in de planning.