F3 Framework

F3 Framework

Met het in huis ontwikkelde F3-framework beschikt FreshTag over een oplossing om in zeer kort tijdsbestek webapplicaties te kunnen uitrollen die voldoen aan 'tailored to fit, build to maintain'. Alle basis benodigdheden voor een webapplicatie zijn out-of-the-box al beschikbaar, denk hierbij aan logging, usermanagement, toegangsrechten op groepsniveau en webserviceinterface. De webapplicatie komt nu echt tot leven door uw bedrijfsproces(sen) nu op te splitsen in 'business objects', ook wel omschreven als de bouwstenen, en deze vervolgens aan te bieden aan het F3-framework, ontstaat een webapplicatie die direct ingezet kan worden. De laatste stap in het proces vormt de toevoeging van controles en aanvullende business logica om het proces zo volledig mogelijk gecontroleerd uit te kunnen voeren.

Doordat FreshTag in de tijd een groot aantal modules heeft ontwikkeld, hoeft het wiel vaak niet opnieuw uitgevonden te worden en kunnen modules zoals bijvoorbeeld CRM, facturatie, uren, medewerkers, voorraad eenvoudig toegevoegd worden. Eventuele specifieke aanpassingen voor uw organisatie worden altijd separaat in uw webapplicatie ondergebracht zodat nieuwe versies van het F3-framework of specifieke modules ook in uw webapplicatie kunnen worden toegevoegd.

FreshTag hanteert op de levering van een F3-framework webapplicatie een onderhoudscontract waarmee u als klant altijd recht heeft op nieuwe versies, maar tevens gebruik mag maken aanpassingen aan de eigen webapplicatie zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.