Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is al bijna 50 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

De financiering van de SRC vindt plaats op basis van een complex proces dat gestoeld is op de mediabestedingen van het bedrijfsleven waaraan zij onder andere haar diensten en kennis levert. Omdat het enerzijds 'key' is voor SRC om transparant te kunnen zijn in de wijze waarop de financiering plaats vindt en anderzijds om zo efficient mogelijk met het proces om te gaan heeft SRC aan FreshTag gevraagd dit proces te ondersteunen met behulp van een webapplicatie.

FreshTag realiseert op basis van het F3-Framework een webapplicatie die invulling geeft aan de gewenste transparantie en efficiency door achterliggende systemen als de finaciële administratie te koppelen en externe gegevensbestanden die noodzakelijk zijn voor het proces eenvoudig in de webapplicatie te importeren. Met de webapplicatie borgt SRC de benodigde controles die noodzakelijk zijn en heeft zij maximale vrijheid om de gecreeerde informatie in het systeem te analyseren en beheren en exporteren


Ga naar Stichting Reclame Code >>